Runden – B-Turnier

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7

 

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vandenbroucke,Ti   () 19. Dirks,Simon   () 1 – 0  
2 20. Schweer,Paul   () 2. Heiken,Karl-Hein   () 0 – 1  
3 3. Jaschke,Dieter   () 21. Abele,Stefan   () ½ – ½  
4 22. Hansen,Uwe   () 4. Mostertman,Johan   () ½ – ½  
5 5. Galas,Alex   () 23. Gerdes,Jannes   () 1 – 0  
6 24. Ebeling,Hans-Jür   () 6. Wallet,Norbert   () ½ – ½  
7 7. Gehrke,Mathias   () 25. Hakopian,Ferdina   () 1 – 0  
8 26. Buss,Richard   () 8. Thielemann,Joach   () 0 – 1  
9 9. Hannemann,Manfre   () 27. Seeber,Helmut   () 1 – 0  
10 28. Evering,Enna   () 10. Hutwalker,Michae   () ½ – ½  
11 11. Husmann,Albrecht   () 29. Roncea,Andreea-A   () 0 – 1  
12 30. Goldbeck,Kilian   () 12. Fuhrmann,Andreas   () 1 – 0  
13 13. Cordsen,Heinrich   () 31. Rehberger,Robert   () 1 – 0  
14 32. Kästner,Robert   () 14. Ische,Helmut   () 0 – 1  
15 15. Aden,Tammo   () 33. Ulrich,Helena Ir   () 1 – 0  
16 34. Endrigkeit,Manfr   () 16. Abele,Anais   () 0 – 1  
17 17. Wolthekker,Theo   () 35. Evering,Kira   () 1 – 0  
18 38. Brühl,Rainer   () 18. Ulrich,Thomas   () 0 – 1  
19 39. Alpers,Arne   () 40. spielfrei   () + – –  

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Ische,Helmut   (1) 1. Vandenbroucke,Ti   (1) 0 – 1  
2 2. Heiken,Karl-Hein   (1) 15. Aden,Tammo   (1) ½ – ½  
3 16. Abele,Anais   (1) 5. Galas,Alex   (1) 1 – 0  
4 18. Ulrich,Thomas   (1) 7. Gehrke,Mathias   (1) 0 – 1  
5 8. Thielemann,Joach   (1) 17. Wolthekker,Theo   (1) 1 – 0  
6 29. Roncea,Andreea-A   (1) 9. Hannemann,Manfre   (1) 0 – 1  
7 37. Alpers,Arne   (1) 13. Cordsen,Heinrich   (1) 1 – 0  
8 10. Hutwalker,Michae   (½) 3. Jaschke,Dieter   (½) ½ – ½  
9 4. Mostertman,Johan   (½) 24. Ebeling,Hans-Jür   (½) 1 – 0  
10 6. Wallet,Norbert   (½) 22. Hansen,Uwe   (½) ½ – ½  
11 21. Abele,Stefan   (½) 28. Evering,Enna   (½) 1 – 0  
12 12. Fuhrmann,Andreas   (0) 32. Kästner,Robert   (0) ½ – ½  
13 31. Rehberger,Robert   (0) 20. Schweer,Paul   (0) 0 – 1  
14 23. Gerdes,Jannes   (0) 34. Endrigkeit,Manfr   (0) 1 – 0  
15 25. Hakopian,Ferdina   (0) 36. Brühl,Rainer   (0) 1 – 0  
16 33. Ulrich,Helena Ir   (0) 26. Buss,Richard   (0) 1 – 0  
17 27. Seeber,Helmut   (0) 35. Evering,Kira   (0) 1 – 0  

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Vandenbroucke,Ti (2) 16. Abele,Anais (2) ½ – ½
2 7. Gehrke,Mathias (2) 37. Alpers,Arne (2) 1 – 0
3 9. Hannemann,Manfre (2) 8. Thielemann,Joach (2) 1 – 0
4 21. Abele,Stefan (1½) 2. Heiken,Karl-Hein (1½) ½ – ½
5 15. Aden,Tammo (1½) 4. Mostertman,Johan (1½) ½ – ½
6 3. Jaschke,Dieter (1) 30. Goldbeck,Kilian (1½) ½ – ½
7 5. Galas,Alex (1) 25. Hakopian,Ferdina (1) 1 – 0
8 20. Schweer,Paul (1) 6. Wallet,Norbert (1) ½ – ½
9 22. Hansen,Uwe (1) 10. Hutwalker,Michae (1) 0 – 1
10 13. Cordsen,Heinrich (1) 23. Gerdes,Jannes (1) ½ – ½
11 27. Seeber,Helmut (1) 14. Ische,Helmut (1) 0 – 1
12 17. Wolthekker,Theo (1) 29. Roncea,Andreea-A (1) 0 – 1
13 33. Ulrich,Helena Ir (1) 18. Ulrich,Thomas (1) ½ – ½
14 24. Ebeling,Hans-Jür (½) 12. Fuhrmann,Andreas (½) 1 – 0
15 19. Dirks,Simon (½) 28. Evering,Enna (½) 1 – 0
16 32. Kästner,Robert (½) 26. Buss,Richard (0) 1 – 0
17 35. Evering,Kira (0) 31. Rehberger,Robert (0) ½ – ½
18 34. Endrigkeit,Manfr (0) 36. Brühl,Rainer (0) 1 – 0

Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Hannemann,Manfre (3) 7. Gehrke,Mathias (3) 0 – 1
2 2. Heiken,Karl-Hein (2) 1. Vandenbroucke,Ti (2½) ½ – ½
3 16. Abele,Anais (2½) 15. Aden,Tammo (2) 0 – 1
4 4. Mostertman,Johan (2) 21. Abele,Stefan (2) ½ – ½
5 14. Ische,Helmut (2) 5. Galas,Alex (2) 0 – 1
6 8. Thielemann,Joach (2) 30. Goldbeck,Kilian (2) 1 – 0
7 10. Hutwalker,Michae (2) 37. Alpers,Arne (2) ½ – ½
8 29. Roncea,Andreea-A (2) 13. Cordsen,Heinrich (1½) ½ – ½
9 23. Gerdes,Jannes (1½) 3. Jaschke,Dieter (1½) 1 – 0
10 6. Wallet,Norbert (1½) 32. Kästner,Robert (1½) 1 – 0
11 18. Ulrich,Thomas (1½) 20. Schweer,Paul (1½) ½ – ½
12 19. Dirks,Simon (1½) 24. Ebeling,Hans-Jür (1½) 1 – 0
13 17. Wolthekker,Theo (1) 33. Ulrich,Helena Ir (1½) 1 – 0
14 22. Hansen,Uwe (1) 27. Seeber,Helmut (1) ½ – ½
15 25. Hakopian,Ferdina (1) 34. Endrigkeit,Manfr (1) 1 – 0
16 28. Evering,Enna (½) 12. Fuhrmann,Andreas (½) 1 – 0
17 26. Buss,Richard (0) 31. Rehberger,Robert (½) ½ – ½
18 36. Brühl,Rainer (0) 35. Evering,Kira (½) 1 – 0

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Gehrke,Mathias (4) 1. Vandenbroucke,Ti (3) 0 – 1
2 5. Galas,Alex (3) 9. Hannemann,Manfre (3) 1 – 0
3 15. Aden,Tammo (3) 8. Thielemann,Joach (3) 0 – 1
4 2. Heiken,Karl-Hein (2½) 19. Dirks,Simon (2½) 0 – 1
5 23. Gerdes,Jannes (2½) 4. Mostertman,Johan (2½) 1 – 0
6 21. Abele,Stefan (2½) 6. Wallet,Norbert (2½) ½ – ½
7 29. Roncea,Andreea-A (2½) 10. Hutwalker,Michae (2½) 1 – 0
8 37. Alpers,Arne (2½) 16. Abele,Anais (2½) ½ – ½
9 13. Cordsen,Heinrich (2) 18. Ulrich,Thomas (2) 1 – 0
10 20. Schweer,Paul (2) 14. Ische,Helmut (2) 0 – 1
11 30. Goldbeck,Kilian (2) 17. Wolthekker,Theo (2) 1 – 0
12 24. Ebeling,Hans-Jür (1½) 25. Hakopian,Ferdina (2) 1 – 0
13 3. Jaschke,Dieter (1½) 28. Evering,Enna (1½) ½ – ½
14 32. Kästner,Robert (1½) 22. Hansen,Uwe (1½) 0 – 1
15 27. Seeber,Helmut (1½) 33. Ulrich,Helena Ir (1½) 0 – 1
16 31. Rehberger,Robert (1) 36. Brühl,Rainer (1) 1 – 0
17 12. Fuhrmann,Andreas (½) 34. Endrigkeit,Manfr (1) 1 – 0
18 35. Evering,Kira (½) 26. Buss,Richard (½) ½ – ½

Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Vandenbroucke,Ti (4) 5. Galas,Alex (4) ½ – ½
2 8. Thielemann,Joach (4) 7. Gehrke,Mathias (4) 1 – 0
3 19. Dirks,Simon (3½) 29. Roncea,Andreea-A (3½) 0 – 1
4 6. Wallet,Norbert (3) 23. Gerdes,Jannes (3½) ½ – ½
5 16. Abele,Anais (3) 9. Hannemann,Manfre (3) 1 – 0
6 30. Goldbeck,Kilian (3) 13. Cordsen,Heinrich (3) 1 – 0
7 14. Ische,Helmut (3) 21. Abele,Stefan (3) ½ – ½
8 37. Alpers,Arne (3) 15. Aden,Tammo (3) 1 – 0
9 4. Mostertman,Johan (2½) 2. Heiken,Karl-Hein (2½) 0 – 1
10 10. Hutwalker,Michae (2½) 24. Ebeling,Hans-Jür (2½) 1 – 0
11 33. Ulrich,Helena Ir (2½) 22. Hansen,Uwe (2½) 0 – 1
12 18. Ulrich,Thomas (2) 3. Jaschke,Dieter (2) ½ – ½
13 31. Rehberger,Robert (2) 17. Wolthekker,Theo (2) 0 – 1
14 25. Hakopian,Ferdina (2) 20. Schweer,Paul (2) 1 – 0
15 28. Evering,Enna (2) 32. Kästner,Robert (1½) 1 – 0
16 12. Fuhrmann,Andreas (1½) 27. Seeber,Helmut (1½) 1 – 0
17 26. Buss,Richard (1) 36. Brühl,Rainer (1) ½ – ½
18 34. Endrigkeit,Manfr (1) 35. Evering,Kira (1) 0 – 1

Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Galas,Alex (4½) 8. Thielemann,Joach (5) ½ – ½
2 29. Roncea,Andreea-A (4½) 1. Vandenbroucke,Ti (4½) 0 – 1
3 7. Gehrke,Mathias (4) 30. Goldbeck,Kilian (4) 1 – 0
4 23. Gerdes,Jannes (4) 16. Abele,Anais (4) 0 – 1
5 2. Heiken,Karl-Hein (3½) 37. Alpers,Arne (4) 0 – 1
6 6. Wallet,Norbert (3½) 19. Dirks,Simon (3½) 0 – 1
7 21. Abele,Stefan (3½) 10. Hutwalker,Michae (3½) ½ – ½
8 22. Hansen,Uwe (3½) 14. Ische,Helmut (3½) ½ – ½
9 9. Hannemann,Manfre (3) 25. Hakopian,Ferdina (3) 1 – 0
10 17. Wolthekker,Theo (3) 13. Cordsen,Heinrich (3) ½ – ½
11 15. Aden,Tammo (3) 28. Evering,Enna (3) 1 – 0
12 3. Jaschke,Dieter (2½) 12. Fuhrmann,Andreas (2½) ½ – ½
13 24. Ebeling,Hans-Jür (2½) 18. Ulrich,Thomas (2½) ½ – ½
14 33. Ulrich,Helena Ir (2½) 31. Rehberger,Robert (2) ½ – ½
15 35. Evering,Kira (2) 20. Schweer,Paul (2) ½ – ½
16 27. Seeber,Helmut (1½) 26. Buss,Richard (1½) 1 – 0
17 36. Brühl,Rainer (1½) 32. Kästner,Robert (1½) 0 – 1
18 34. Endrigkeit,Manfr (1) 38. spielfrei (0) + – –